Doelgroep

Hoogbegaafde, hooggevoelige en anders denkende kinderen, adolescenten en volwassenen, die een specifieke aanpak op maat verdienen.

Frequent voorkomende intrapersoonlijke problemen

 • Existentiële eenzaamheid en gedeprimeerdheid.
 • Faalangst en onzekerheid over eigen vermogens (al dan niet in combinatie met besef van eigen talenten).
 • Aansluitingsproblemen / het gevoel nergens in te passen, anders te zijn dan anderen.
 • Gedachtevlucht, niet kunnen stoppen met denken.
 • Emotionele binnenwereld, belevingen en fysieke gewaarwordingen als achtbaan ervaren.
 • Frequent voorkomende interpersoonlijke problemen

 • Door andere ervaren worden als te serieus, te gevoelig, ongeduldig, koppig, te intensief met eigen interesses bezig, betweterig, overidealistisch.
 • Overmatige aanpassing aan (al of niet vermeende) verwachtingen van anderen.
 • Relatieproblemen: zich niet begrepen voelen, teleurgesteld zijn in anderen, onvermogen het verlangen naar diepgang en intimiteit bevredigd te zien in relaties.
 • Werkproblemen: bijv. conflicten met leidinggevenden, weinig aansluiting bij collega's, vaak in zondebok- c.q. klokkenluiderspositie terechtkomen.
 • Frequent voorkomende functioneringsproblemen

 • Problemen met executieve functies: planning, organisatie en concentratie.
 • Specifieke leerproblemen als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of beelddenken (visueel ruimtelijke denkers).
 • Globale werkwijze:

  Allereerst ga ik samen met de klant op zoek naar de hulpvraag, de oorzaak. Daarna gaan wij mogelijke oplossingen in kaart brengen en maken wij samen een plan van aanpak. Mijn rol verandert hierbij richting coachen. Daarbij staat psycho-educatie over hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en anders denkende mensen natuurlijk centraal. Deze informatie kan een bijdrage leveren aan een betere balans tussen jou als persoon en die van jouw ‘maakbare’ omgeving.

  Na een eerste intake (30 minuten, gratis) bepalen wij of er basis is om verder gaan. Vervolgens worden doorgaans na drie sessies (van elk 60 minuten) een eerste evaluatie opgemaakt. Meestal is het dan al duidelijk of de samenwerking zijn vruchten gaat afwerpen.

  Afspraken kunnen ook op woensdagavond, vrijdagavond en zaterdag ingepland worden. Het tarief is 75,- per sessie.

  Lennart als persoon

  Lennart wordt omschreven als ruimdenkend, allround, creatief, menselijk, laagdrempelig en daardoor zeer geschikt voor ‘andersdenkende klanten’. Daarbij is Lennart in staat mensen te motiveren om al doende te leren, te ervaren.

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring